Permakültür Tasarımcıları Derneği 2. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (15.01.2023)

Derneğimizin 2. Olağan Genel Kurulu yapılmak üzere 15.01.2023 tarihinde saat 10:30’da Kanuni Sultan Süleyman Kent Ormanı Küçüksu Cad. No: 365/8 34815 Yenimahalle/Beykoz adresinde Permatürk Vakfı’nda toplanılmıştır. 30.11.2022 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamamış olması sebebiyle yeniden düzenlenen bu toplantıda, bu kez yeterli çoğunluk aranmaksızın toplantıya başlanılmıştır. İlk toplantının hazerun listesini içeren yoklama imza formu ve toplantı tutanağı da bu tutanak ile birlikte arşivlenecektir.

Toplantıya 56 üyeden 22 üye katıldığından hazerun listesine göre 16 kişiden fazla hazır üye olduğu görülmüş, hazerun listesindeki isimlerinin karşılarına imzaları alınmış ve gündem maddelerine geçilmiştir.

 1. Gündem Maddesi

Toplantıyı yönetmek üzere divan heyeti oluşturulmuştur. Divan heyeti başkanlığı görevine Süleyman Ertem, saymanlık görevine Nebahat Nihan Parlak ve yazmanlık görevine Ayşe İlknur Şengül seçilmiştir. Toplantının başlaması için saygı duruşuna geçilmiş ve sonrasında İstiklal Marşı okunmuştur.

 1. Gündem Maddesi

Ardından açılışı yapmak üzere derneğin Genel Sekreteri Alper Can Kılıç söz almıştır. Genel sekreter bir açılış konuşması yapmış ve yapılan yoklamada 56 üyeden 22’sinin hazır bulunduğunu, dolayısıyla 2. olağan genel kurulun 2. toplantı çağrısı için çoğunluk aranmaksızın toplantının gerçekleştirilmesinin uygun olduğunu belirtmiştir. Genel Kurul toplantı gündemi hakkında katılanlara bilgi vermiş ve katılımlarından dolayı teşekkür etmiştir.

 1. Gündem Maddesi

Permakültür Tasarımcıları Derneği 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan Yönetim Kurulu raporu dernek sekreteri Alper Can Kılıç tarafından okunmuştur. Bu rapor Genel Kurulun onayına sunulmuş ve oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Permakültür Tasarımcıları Derneği 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan Denetim Kurulu raporu denetçi Senem Tüfekçioğlu tarafından okunmuştur. Bu rapor Genel Kurul’un onayına sunulmuş ve oybirliğiyle kabul edilmiştir.

 1. Gündem Maddesi

2023 yılı dernek tahmini bütçesi dernek başkanı Filiz Nur Ergeçgil tarafından okunmuş ve açıklamalarda bulunulmuştur. Toplantıya katılan üyeler bütçe hakkında görüşlerini bildirmiştir. Bu görüşlerden; bir sonraki genel kurula kadar 2 yıllık bütçenin 10.000TL olması oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 1. Gündem Maddesi

Dernek aidatı hususu görülmüş, 2023-2024 yılı için;

Giriş ödentisi: 50TL , yıllık aidat: 60TL

olarak değişmemesine ve aynı şekilde devam etmesine oybirliğiyle karar alınmıştır.

 1. Gündem Maddesi

Dernek tasarımımızın her genel kurulda öncelikli gündem maddesi olarak gözden geçirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

 1. Gündem Maddesi

Gündem gereği Yönetim Kurulu raporları ibraya sunuldu. Açık oylama yapıldı. Yönetim Kurulu raporu ibra edildi. Onaylandı.

 1. Gündem Maddesi

Gündem gereği Denetim Kurulu raporları ibraya sunuldu. Açık oylama yapıldı. Yönetim Kurulu raporu ibra edildi. Onaylandı.

 1. Gündem Maddesi

Dernek Yönetim/Denetim Kurulu asil/yedek üyelerinin seçiminin, değişikliği kabul edilen yeni dernek tüzük maddesine göre açık oylama ile yapılması yeniden genel kurul üyelerine sunuldu ve açık oylama ile yapılması oybirliğiyle kabul edildi.

15 Ocak 2023 Genel Kurulu sonrası başlayacak yeni 2 yıllık dönem için Yönetim Kurulu asil/yedek, Denetim Kurulu asil/yedek seçimine geçildi. Üyelerin oylarını kullanmaları sonucunda;

 

Yönetim Kurulu Asil Yönetim Kurulu Yedek
1-      Nebahat Nihan PARLAK

2-      Gülden Deniz ÜÇOK

3-      Filiz Nur ERGEÇGİL

4-      Alper Can KILIÇ

5-      Levent DERİCİ

1-      Özlem GÜRTUNCA

2-      Naziye Özlem ŞEKERCİOĞLU

3-      Süleyman ERTEM

4-      İhsan HUZMELİ

5-      Zekai ALTAN

Denetim Kurulu Asil Denetim Kurulu Yedek
1-      Taner AKSEL

2-     Murat ONUK

3-     Adem ERGÜVENÇ

1-      Aybike ZENGİN

2-      Aylin Zeynep ERTEM

3-      Elif ÇATIKKAŞ

listede yer alan kişilerin görev almalarına oybirliğiyle karar verildi.

 1. Gündem Maddesi

Dernek tüzüğünde aşağıdaki maddelerde görüş alınmış ve belirtilen şekilde değiştirilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. Değişen ve yeni eklenen hususlar aşağıda belirtildiği gibidir:

Madde 1 (ekleme yapılmıştır) bölümüne  “Derneğin kısa adı “PERTAD”tır.” maddesinin eklenmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Madde 2 (ekleme yapılmıştır) üzerinde yer alan “Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı” başlığına “Bütün üyeler aşağıda yer alan, derneğin kuruluş ve işleyiş amacını kapsayan manifestoyu ve tüzüğün son halini kabul etmiş sayılır. Manifesto ve tüzüğe aykırı hareket etmek bir üyelikten çıkarılma nedenidir.

Permakültür Tasarımcıları Derneği manifestosu şu şekildedir:

“İnsanoğlu, dünyanın kaynaklarını sınırsız sayarak büyük bir hata yaptı. Bu hatayı anladığı ve sonuçlarıyla yüzleştiği bu modern günlerde; bazı çalışmalar yeni kaynak arayışlarını sürdürürken, bazıları doğayla olan bütünlüğü yeniden anlamaya ve anlamlandırmaya yöneldi.

Bu yapılardan biri olan Permakültür, bize sadece toprağa değil tüm ilişki ve işbirliklerimizi gerçekleştirirken uyguladığımız/uygulayacağımız metodlara bir ışık tuttu:

Doğayı gözet
İnsanı gözet
Artanı vakfet

Bu etik değerlerin hayatımızdaki yeri, aldığımız Permakültür Tasarımcı Eğitimi ile derinleşti, deneyen ve sorgulayan bir çerçeveye oturdu. Evde, okulda, balkonda, bahçede, işyerinde, tarlada yaptığımız tüm çalışmalar yeni bakış açımız ve dilimiz üzerinden bizleri ve çevremizi de dönüştürmeye başladı. Bu değişim permakültür prensiplerinin belirttiği gibi her zaman çok kültürlü ve farklı yönlere bakabilir olmalı.

Biliyoruz ki aramızda çok farklı uzmanlık alanlarından ve disiplinlerden Permakültür Tasarımcı Sertifikası olan yoldaşlarımız bulunmakta. Ve öğreniyoruz ki bilginin paylaşımı, belirli bir dil çerçevesinde bir arada bulunabilmek ve iletişim kanallarını artırmak ile mümkün. PERTAD olarak yetki ve otoriteyi bireylerden almayan ve içinde herhangi bir güç biriktirmeyen; olabildiğince yatay bir yapının gözetildiği, hiçbir şeyin polisliğini yapmayan; ele geçirmeye değmeyecek kadar değersiz, insanları bir araya getirecek kadar değerli olan bir yapıyı hedefliyoruz.

Tüm bunların ışığında kurduğumuz “Permakültür Tasarımcıları Derneği –  PERTAD” olarak Permakültür Tasarım Sertifikası sahibi insanları bir araya getirmek; iletişim kanallarını kurmak; resmi makamlar nezdinde temsil edebilmek; permakültür içeriğini korumak; tasarımcılar arasında teorik ve uygulamaya yönelik bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamak; temiz gıda ve üretim ağlarının kurulmasına yardımcı olmak; imece, dayanışma ve işbirliklerini geliştirmek; bilginin yayılmasına katkı sağlamak için birlikteyiz.*

Sahibi olduğunu düşündüğümüz zaman, yaşam ve bilgiyi kazanmanın en önemli yolunun bir arada olmak olduğunun farkındayız.

*Türkiye Permakültür Birliği 2011 (Bayramiç), 2012 (Marmariç, Akdeniz Bölgesel Buluşması), 2018 (Bademler), 2019 (Karaköy/İstanbul) Ulusal Permakültür Buluşmalarının semeresidir.” ” maddesinin eklenmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Madde 2 (silme yapılmıştır) üzerinde yer alan “Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri“ başlığı altındaki 7. Ve 12.maddenin tekrar olması sebebiyle, 12. Maddenin kaldırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Madde 2 (ekleme yapılmıştır) üzerinde yer alan “Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri“ başlığı oy birliğiyle kaldırılan 12. Maddenin yerine. “Amacı doğrultusunda Permakültür Tasarımcısı Sertifikasına sahip olmayanlar tarafından Permakültür kelimesinin her türlü ticari kullanımına karşı Dernek üyelerinin haklarını korumak için dava açmak, takibini yapmak ve sonuçlandırmak,” maddesinin eklenmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Madde 3 (ekleme yapılmıştır) kısmına;

“Derneğin asil ve onursal üyeleri vardır.

 1. ASİL ÜYE: Derneğin tüzüğünü ve manifestosunu benimseyen Permakültür Tasarım Sertifikası sahibi tasarımcı ya da eğitmen, kişisel yönden ana tüzük ve yasalardaki şartları taşıyan gerçek kişiler (üye adayları) derneğe asli üye olmak istediklerini Yönetim Kuruluna üye başvuru formu ile yazılı olarak başvurarak, giriş ve üyelik aidatı dekontunu, Permakültür Tasarım Sertifikasını, kimlik fotokopisini, üyelik formunu ıslak imzalı olarak iletmek suretiyle gerçekleştirebilirler.
 2. ONURSAL ÜYE: Derneğe maddi ve manevi emeği geçmiş kişiler Yönetim Kurulunun teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olurlar. Onursal üyeler de asil üyelerin sahip olduğu tüm sorumluluk, hak ve yükümlülüklere sahiptir. Diğer taraftan, ödenti/aidat vermek zorunda değildir. Yabancıların onursal üyeliği için ikamet şartı aranmaz.” maddesinin eklenmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Madde 5 (düzeltme yapılmıştır) kısmında 2. maddenin revizyonuyla; “2-Yazılı ikazdan sonra üyelik aidatını bildirimi takip eden 6 ay boyunca ödememek,” maddesinin eklenmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Madde 5 (ekleme yapılmıştır) kısmına; “3- Manifestoya (Madde 2’de yer alan Permakültür Tasarımcıları Derneği manifestosuna) aykırı hareket etmek,” maddesinin eklenmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Madde 10 (ekleme yapılmıştır) üzerinde yer alan “Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri“ başlığına “14- Derneğin her türlü hak ve çıkarlarını resmi ya da özel tüm merciler önünde temsil etmek ve savunmak üzere avukat tutmak, avukatlık sözleşmesi ve vekaletname düzenlemek ve imzalamak.” maddesinin eklenmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 1. Gündem Maddesi

Tüzük madde alt numaralarının yeniden sınıflandırılması (Örnek: Madde 1. , alt maddeler 1.1. şeklinde değiştirilerek), küçük büyük harf ile ilgili düzeltmelerin yapılması ve yukarıda “10. Gündem Maddesi”nde belirtilerek belirlenmiş tüzük değişikliklerinin yapılması ile ortaya çıkan yeni tüzüğün kabulüne oybirliğiyle karar verilmiştir.

 1. Gündem Maddesi

Üyelerden Zekai Altan konuşmak için söz almıştır. Permakültür Tasarımcıları Derneği’nin başlangıcından bugüne gelişimine katkı koyan, üzerinde çalışmaya devam ettiği kitabı “Permakültür Mutfağı – 5. Mıntıka: Yenilebilir Yabani Bitki ve Meyveler”’in tüm gelirlerini derneğe bağışlayacağının sözünü veren Zekai Altan, kitap çalışmasına dair yaptığı sunum ve konuşmasının ardından, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine yapılan açık oylamada oybirliğiyle “onursal üyeliğe” kabul edildi.

Genel kurul tutanağı toplam 4 sayfa 12(oniki) maddeden oluşmaktadır.

  DİVAN BAŞKANI                                              YAZMAN                                              SAYMAN
Süleyman ERTEM                                  Ayşe İlknur ŞENGÜL                       Nebahat Nihan PARLAK