Değerli Dernek Üyemiz,

2. Olağan Genel Kurulumuzu yapmaya karar verdik. Çağrı usulü ile gerçekleştireceğimiz Genel Kurul Toplantısı 30 Kasım 2022 de saat 10:00-12:30 saatleri arasında aşağıdaki gündem ile “Permatürk Vakfı” Yenimahalle, Kanuni Sultan Süleyman Kent Ormanı, Küçüksu 1 Cad No:365/8, 34815 Beykoz/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Bu toplantıda tüzük değişikliği için 3/2 çoğunluğun sağlanması gerekmektedir. Eğer bu çoğunluk sağlanamazsa toplantı ertelenecektir. Bu durumda, Genel Kurulumuz 2. çağrıda yani 15 Ocak 2023 tarihinde yine aynı yerde yapılacak olup, toplantıda herhangi bir çoğunluğa bakılmaksızın(Asgari 16 kişiden az olmamak kaydıyla) yapılabilecektir;

Permakültür Tasarımcıları Derneği’nin Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündem ile “Permatürk Vakfı” Yenimahalle, Kanuni Sultan Süleyman Kent Ormanı, Küçüksu 1 Cad No:365/8, 34815 Beykoz/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Aldığımız yönetim kurulu kararıyla dernek borcu olanlar dernek üyeliğinden çıkarılacaktır. Dernek borcu olanlar Genel Kurula da katılamayacaklar. Genel Kurul 2023 yılı içinde yapılırsa o yıla ait ödentilerini Genel Kurulda girişte makbuz karşılığı ödeyebileceklerdir.

Yıllık aidat 60 tl
Hesap numaraları aşağıdaki gibidir:
Permakültür Tasarımcıları Derneği
IBAN TR94 0006 0011 0340 9568 09
İş Bankası Küçükyalı Şubesi (1034) Hesap No: 0956809

Görüşmek üzere sevgi ve saygılarımızla,
PERTAD Yönetim Kurulu Adına
Filiz Nur Ergeçgil

Permakültür Tasarımcıları Derneği’nin 2. Olağan Genel Kurulu (30 Kasım 2022 de eğer gerekli çoğunluk sağlanamazsa 15 Ocak Pazar günü saat 10:00-12:30 saatleri arasında aşağıdaki gündem ile “PERMATÜRK VAKFI” Yenimahalle, Kanuni Sultan Süleyman Kent Ormanı, Küçüksu 1 Cad No:365/8, 34815 Beykoz/İstanbul adresinde yapılacaktır.

GÜNDEM:
1. Yoklama, Genel Kurul açılışı,
2. Genel Kurulu yönetmek üzere Başkanlık Divanının seçilmesi;
3. Permakültür Tasarımcıları Derneği’nin Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarının okunması ve Genel kurul onayına sunulması;
4. Yönetimin ibra edilmesi
5. Bütçenin görüşülmesi;
6. Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek üyelerinin seçilmesi;
7. Dernek tüzüğünde değişiklik; özellikle “Permakültür” isim hakları için dava açılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
8. Derneğin Genel Kurul zamanının Türkiye Permakültür Buluşmalarıyla denk düşürülmesi. Tüzüğün gözden geçirilerek ekleme veya çıkarmalar yapılması için divan kuruluna yetki verilmesi.
9. Derneğin amaçları doğrultusunda gelecek dönemdeki; önceliklerin ve iş bölümlerinin tartışılması ve karara bağlanması.
10. Öneri ve dilekler;
11. Kapanış.